Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

09-10-2015

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 Edukacja Przedszkolna ( RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15)

09-10-2015

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

02-10-2015

Informacja dotycząca Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich